Madde 1

Bu Web Sitesine girerek ve kullanarak aşağıdaki Kullanım Koşullarına, burada bulunan her türlü koşul ve gerekliliğe veya bu Web Sitesinde gündeme getirilen her türlü koşula uymayı taahhüt ediyorsunuz. Bu türden her türlü koşulun tarafınızdan kabul edildiği varsayılacaktır. Tüm kullanım koşullarına uymayı red ediyorsanız bu Web Sitesini kullanmamalısınız. Bu Web Sitesinin içeriğinin belirli bölümlerine (aşağıda tarif edildiği üzere) veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen belirli işlemlere getirilen ek koşulları red ediyorsanız, Web Sitesinin bu içerikleri bulunduran veya bu tip işlemlerin gerçekleştirilebileceği bölümlerini veya bu tip içeriği ve bu işlemleri kullanmamalısınız.

Madde 2

Kullanım koşulları DEFORM MÜZİK tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. Kullanım koşullarındaki değişiklikler bu Web Sitesine konulmalarından itibaren geçerlidirler. Lütfen bu Web Sitesini yöneten tüm kullanım koşullarından haberdar olmak için düzenli olarak kullanım koşullarını kontrol ediniz. DEFORM MÜZİK diğer Web Sitelerinde o siteler için geçerli olan farklı kullanım kuralları bulunabilir. Ayrıca bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen işlemler aracılığıyla ulaşılabilecek olan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet ve bilgiler için geçerli olan farklı kullanım koşulları olabilir. Bu tip belirli koşullar bu kullanım koşullarına bir ek oluşturabilirler veya bu kullanım koşullarıyla çeliştikleri yerlerde ve yalnızca o yerlerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar.
DEFORM MÜZİK, Web Sitesinin içeriğinde veya bu içeriğe referans veren konularda veya Web Sitesinin formatında herhangi bir zaman, duyuruda bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. DEFORM MÜZİK herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla bu Web Sitesine erişimi kaldırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

Madde 3

Bu Web Sitesindeki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için çaba harcanmış olsa da DEFORM MÜZİK bu konuda bir sorumluluk almayı red eder. İÇERİĞİN TAMAMI “OLDUĞU GİBİ” VE “ERİŞİLEBİLDİĞİ GİBİ” SUNULMAKTADIR. DEFORM MÜZİK BU GEREKÇEYLE, AÇIK VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR TEMSİL VE GARANTİYİ, HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMADAN TİCARİ AMACA UYGUNLUK, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK, KOPYA HAKLARI VEYA BU WEB SİTESİNİN ÇALIŞMASI VEYA İÇERİĞİYLE İLGİLİ KONULAR DAHİL OLMAK ÜZERE REDDEDER. DEFORM MÜZİK BU WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMEZ VEYA BU KONUDA HERHANGİ BİR TAAHHÜT ALTINA GİRMEZ. GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. DEFORM MÜZİK BU WEB SİTESİNİN VEYA BU WEB SİTESİNİ DESTEKLEYEN SUNUCU BİLGİSAYARLARIN VEYA DEFORM MÜZİK TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİŞİM BİRİMLERİNİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI OLABİLECEK BİLEŞEN İÇERMEDİKLERİNİ GARANTİ ETMEZ.

DEFORM MÜZİK VEYA BAĞLI KURULUŞLARINDAN BİRİSİ BU TİP ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSA DA, BU WEB SİTESİNİN VE İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN VEYA BU ETKENLERLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI SONUÇLARI OLAN, CEZA GEREKTİREN, ÖZEL VEYA TESADÜFİ ZARARLAR (HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, İŞ KAYBI, KAR, VERİ, BİLGİ VEYA TİCARİ FAALİYETLERİN AKSAMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) KONUSUNDA HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAZLAR. DEFORM MÜZİK BU WEB SİTESİ HAKKINDA VEYA BU WEB SİTESİYLE BAĞLANTILI OLARAK GETİRİLECEK HERHANGİ BİR ŞİKAYET, ŞİKAYET NEDENİNİN GERÇEKLEŞMESİNİN ÜZERİNDEN BİR (1) YIL GEÇMEDEN YAZILI OLARAK DEFORM MÜZİK’A BİLDİRİLECEKTİR.

Bu Web Sitesinde DEFORM MÜZİK’ın kontrolünde olmayan Web Sitelerine linkler bulunmaktadır. DEFORM MÜZİK herhangi bir şekilde bu diğer Web Sitelerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. DEFORM MÜZİK, bu linkleri sadece bu Web Sitesinin kullanıcılarına kolaylık yaratmak için sağlamaktadır ve diğer bir web sitesine bir linkin bulunması söz konusu sitenin içeriğinin tasdik edildiği anlamına gelmez.

İçerikteki telif hakkı ve tüm diğer öncelik hakları (yazılım ses, görüntü, metin, ve fotoğrafları içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)  DEFORM MÜZİK şirketindedir. İçerikte açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Aksi belirtilmediği taktirde bu Web Sitesinin içeriği sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirilmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. İçeriğin başka bir kullanımı, herhangi bir sınırlama getirmeden dağıtım, çoğaltma, değiştirme, sergileme ve iletme de dahil olmak üzere DEFORM MÜZİK’ın yazılı izni alınmadan gerçekleştirilemez. Tüm çoğaltmalarda telif ve diğer öncelik hakları gözetileceklerdir.

Bu Web Sitesi üzerinden veya bu Web sitesiyle bağlantılı olarak gönderilen herhangi bir bilgi (Kullanıcı Malzemeleri) gizlilik dışı ve öncelik dışı olarak kabul edilecek ve DEFORM MÜZİK mülkiyetine geçerek DEFORM MÜZİK’ın bu Web Sitesinde yayınladığı gizlilik politikalarına tabi olacaktır. DEFORM MÜZİK bu Kullanıcı Malzemelerini, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir sorumluluk ve tazminat taahhütü altında olmadan ve herhangi bir ahlaki hak, fikir mülkiyeti hakkı ve/veya diğer mülkiyet haklarını göz önünde bulundurma ihtiyacı içinde olmaksızın uygun gördüğü biçimde kullanacaktır.

Bu Web Sitesinde hali hazırda belirli bir ülkede bulunmayan DEFORM MÜZİK hizmet ve ürünlerine referans verilmiş olabilir. Böyle bir referans bu ürün veya hizmetin herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede bulunacağını garanti etmez. Lütfen daha fazla bilgi için yerel DEFORM MÜZİK’a başvurun.

Bu Web Sitesinden veya bu Web Sitesi aracılığıyla indirilmek suretiyle edinilebilecek olan yazılımlara uygulanabilen lisans anlaşması uyarınca lisans verilir. Lisans anlaşmasında aksi belirtilmediği taktirde yazılım son kullanıcılar tarafından kullanılması amacıyla edinilebilir ve yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaklanmıştır. EĞER BU YAZILIMLARLA İLGİLİ BİR GARANTİ VARSA SADECE UYGULANABİLEN LİSANS ANLAŞMASINDA AÇIK OLARAK BELİRTİLDİKLERİ ŞEKİLDE GEÇERLİDİRLER. DEFORM MÜZİK YAZILIMLA İLGİLİ TÜM DİĞER TAAHHÜT VE AÇIK VEYA DOLAYLI GARANTİYİ, TİCARİ KULLANIM, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL DAHİL OLMAK ÜZERE REDDEDER.

Kanunların uygulanması prensipleri dikkate alınmaksızın, bu kullanım koşulları Türk Hukukuna tabi olacak ve yorumlanacaktır.Bu kullanım koşullarına veya Web sitesine ilişkin veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep veya hukuki sorun halinde münhasıran Türk Mahkemelerinin yargılama yetkisine sahip olduğunu , DEFORM MÜZİK’ın giriştiği veya konu ettiği hukuki işlemlere uygulanması koşuluyla kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu Web Sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak edinilen kişisel bilgiler sadece DEFORM MÜZİK Gizlilik Politikasına uyumlu olarak kullanılabilirler.  Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen bu Web Sitesinde bulunan “iletişim” bölümünden bize bildiriniz.